ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε αυτήν την ανοιχτή πλατφόρμα, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του έργου. Ακόμα, η πλατφόρμα παρέχει πληροφορίες για το εκπαιδευτικό υλικό και τις μεθοδολογίες του έργου. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό και να έχετε πρόσβαση σε μια ιδιωτική περιοχή προκειμένου να ενημερώσετε. Είναι εντελώς δωρεάν!

 

 

 

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.