ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

NEA

18/APR/2018

Primer workshop del Proyecto BIMclay en Coimbra (Portugal).


17/APR/2018

Segunda reunión del Proyecto BIMclay en Coimbra (Portugal).


12/APR/2018

PROJETO BIMclay – Workshop. 12 de abril


05/APR/2018

Segunda reunión y primer workshop del Proyecto BIMclay en Coimbra (Portugal).


26/OCT/2017

Primera reunión internacional del proyecto BIMclay, financiado por la Comisión Europea en un Programa Erasmus+.


26/OCT/2017

First Transnational Meeting of BIMclay Project, an Erasmus+ Project.


15/SEPT/2017

Arranca el Proyecto BIMclay, financiado por la Comisión Europea en un Programa Erasmus+.


15/SEPT/2017

The BIMclay Project begins.


 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.