ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

O1: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

O1/A1: Συγκριτική μελέτη σχετικά με τη νομοθεσία τοποθέτησης των προϊόντων πηλού

O1/A2: Βιώσιμες μέθοδοι κατασκευής και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση προϊόντων από πηλό

O1/A3: Συγκριτική μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA) των προϊόντων πηλού στις συμμετέχουσες χώρες

O1/A4: Έκθεση σχετικά με το εργαστήριο στην Coimbra (Πορτογαλία)

O1/A5: Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πηλού με βάση τις οικολογικές προκλήσεις και τις τεχνολογίες ΜΔΠ

 

O2: BIMclay ΠΟΛΥΜΕΣΑ - ΝΕΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΔΠ

O2/A1: Παραγωγή των καρτών πολυμέσων BIMclay

O2/A2: Διαδραστικό εργαλείο BIM

O2/A3: Θεωρητική δοκιμή και εφαρμογή βελτιώσεων πληροφορικής για κάρτες πολυμέσων BIMclay

O2/A4: Τεχνική δοκιμή και εφαρμογή βελτιώσεων πληροφορικής για κάρτες πολυμέσων BIMclay

O2/A5: Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του Διεθνούς Σεμιναρίου στη Μαδρίτη σχετικά με τις νέες διαδραστικές μεθόδους μάθησης ΜΔΠ που εφαρμόζονται στον τομέα των προϊόντων πηλού

 

O3: ONLINE RESOURCE CENTRE (ORC) του BIMclay

O3/A1: Ανάπτυξη διαδικτυακού χώρου για χρήσιμες πηγές (ORC)

O3/A2: Πιλοτική υλοποίηση μαθημάτων BIMclay: δοκιμή και τεχνικές βελτιώσεις

O3/A3: Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του Διεθνούς Σεμιναρίου BIMclay (Coimbra, Πορτογαλία)

 

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.